Tag: Brahmā

දිව්‍ය ලෝක හයක පාලන බලතල හිමිවන සක්දෙවි තනතුරට සුදුසුකම්…

දිව්‍ය ලෝක හයක පාලන බලතල හිමිවන සක්දෙවි තනතුරට සුදුසුකම්…

නියමිත කාලයෙන් පසු තනතුර වෙනස් වෙයි…දෙවියන් මෙන්ම බ්‍රහ්මයන්ද යටත් විය යුතුමය… චාතුර්මහාරාජිකය, තාවතිංසය, යාමය, තුසිතය, නිම්මානරතිය, පරනිම්මිත වසවර්තිය යන දිව්‍ය ...